Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα

13/04/2017 12:03

 Καλή Ανάσταση, καλή δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Με Αγωνιστικούς Χαιρετισμούς