Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και προσληπτέων

02/11/2016 21:23
Καλωσορίζουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.
Ευχόμαστε σε όλους καλή σταδιοδρομία.
Με τον παρακάτω σύνδεσμο σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ, όπου θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων για το διαγωνισμό Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ1 / 2016).

https://www.haicorp.com/…/announce…/104-announcement-20161010